Tap to unmute

신형 쏘렌토 하이브리드 야간 시승기!! 싼타페 보다 좋은게 있구나.. 연비가 이게 말이 돼?

공유
소스 코드
 • 게시일 2023. 08. 31.
 • 현대 싼타페와 정면 대결을 하는 기아 쏘렌토 페이스리프트
  모델을 솔님과 함께 시승해 봤는데요. 결국 승차감은 이 차가
  답이네요. 구독자님들의 선택은?!
  이메일: bpdbpd.biz@gmail.com
  비피디 인스타: bpd.pd
  솔님 인스타: sol.bpd​​
  #기아쏘렌토 #현대싼타페 #쏘렌토페이스리프트
 • 자동차자동차

댓글 • 0

 • 하이요
  하이요 개월 전 +5

  와~ 야간촬영 진짜 멋있게 잘 나왔네요. 쏘렌토가 이렇게 고급스러워 보일 수가 ㅋ
  비오는 날 고생 많았습니다.

 • TheRatm1357
  TheRatm1357 개월 전 +8

  검증된 현실적인 차는 쏘렌토 같아요. 싼타페도 좋지만 결함이 걱정되고 무엇보단 후면 디자인이 진짜 적응 안됨 .... 램프류가 전부 아래에 있어서 후방사고나면 수리비 많이 나올듯 ㅎㄷㄷ

 • t.k lim
  t.k lim 개월 전 +4

  확실히 led가 들어가 있어서 그런지 야간 주행장면을 보니 그야말로 눈부시게 불을 뿜는군요... 싼타페의 그 대문자 H가 박힌
  전면부의 임팩트가 커서 이 쏘렌토의 느낌이 약한가?? 하는 생각이 들었는데 이렇게 쏘렌토를 보니 쏘렌토도 요렇게 보니 제
  법 깔쌈하긴 하네요...싼타페 5세대와 이 쏘렌토가 새로운 suv가 필요했던 사람들의 고민이 나름 될 것 같다는 생각이 드네요...
  나름 치열한?? 불꽃 좀 튀는 경쟁이 될지도 모르겠다는 생각도 드네요...

 • Hyun
  Hyun 24 일 전 +1

  쏘렌토가 진짜 개간지긴하네 특히 내부 너무 좋다

 • 프러스트
  프러스트 개월 전 +3

  진짜 사양만 산타페급으로 들어갔으면 대박인데 묘하게 하나씩 빠지네...

 • googri
  googri 24 일 전 +2

  처음에 시동켜고 운전하지 않은 상태에서 배터리양이 충분하지 않기에, 적은 속도로도 배터리를 충전하려고 엔진 개입이 될 수 있습니다. 운전한지 조금 지나면 배터리 양이 충분하기 때문에 엔진 개입은 급가속이나 회전수 알피엠 올라갈 때 아니면 크게 개입되지 않습니다.

 • 수부타이
  수부타이 개월 전

  솔라프형님 야간에도 열일하시네요 솔따거 만수무강 하세요

 • 억울이
  억울이 25 일 전

  삶이 힘들고 일이 지칠때마다 이 채널을 옵니다, 솔님의 텐션을 보면서 오늘하루 대충살아온 제 자신을 반성하며 스스로에게 채찍질합니다. 또 어겠읍니다.

 • TV아마존
  TV아마존 개월 전 +2

  대한민국 자동차 리뷰계의 여왕 솔님씨~~😍😍😍😍

 • The Le
  The Le 25 일 전

  Tôi đang dùng xe sorento đời 2021 xe chạy êm tiết kiệm nhiên liệu vì là xe dầu 2/2tubo nên bứt tốc rất tốt trang bị ôps đầy đủ nhìn dáng xe vừa vặn thanh lịch ko ngắn cũng ko dài nên tôi trung thành với sorento nếu có lên đời xe đời 2024 đc thì quá đẹp và ưng ý

 • 사계절TV
  사계절TV 개월 전 +13

  코너링 궁금했는데 싼타페랑 차이가 나다니...확실히 쏘렌토로 정했습니다..이영상 보고 블랙으로 갑니다~~

  • 까꿍별하
   까꿍별하 개월 전 +1

   하브와 가솔린은 다릅니다.
   싼타페 하브에는 E-motion 드라이브가 들어가서 코너링과 방지턱등 주행성능이 가솔린과 다릅니다.
   저도 두대 동시계약자로서 이런 시승기는 오해를 불러일으킬수 있다고 봅니다. 싼타페도 하브 출시되면 그때 비교해보고 구매하세요.

  • 불꽃남자
   불꽃남자 개월 전 +4

   싼타 페는 아직 뒷태 뇌이징이 안되서..아니 영원히 뇌이징이 안될듯...주행중 앞차가 싼타페가있다면...아..생각도하기싫네요

  • 성민허
   성민허 개월 전 +4

   ​@까꿍별하애초에 전고가 높아서 롤링이 심한건데 뭔 이모션타령입니까 ㅋㅋㅋㅋ 하브여도 큰차이 안나요... 그냥 산타페는 디자인도 딸리고 코너링도 딸리는 수납성큰 운구차임ㅋㅋㅋㅋㅋ

  • OK거기까지
   OK거기까지 개월 전 +3

   @성민허운구차 ㅋㅋㅋ

  • 리제임스
   리제임스 개월 전 +3

   인간이면 사람이면 운구차 안사죠 ㅋㅋ 안에 탄건 좀비거나 강시들?
   싼타페 코너링때 커피 다 쏟아질듯

 • 소심해
  소심해 개월 전 +3

  싼타페 ,쏘렌토 둘다 계약은 해뒀는데… 싼타페가 풀체인지라 해야하는게 맞지만.. 쏘렌토가 너무 멋져서 고민이네요 ㅠㅠ

  • 하늘도둑
   하늘도둑 개월 전 +1

   직접 대리점 방문해서 실차 보고난 후 결정하삼

 • 가우스
  가우스 개월 전

  이번 하브 모델은 토크벡터링? 그게 들어가서 커브 주행시 안정감이 올라간다네요 굿굿

 • 이윤직
  이윤직 개월 전 +2

  극한에도 강한 비피디! 최고 ㅋㅋㅋ

 • 코코젤리
  코코젤리 개월 전 +3

  쏘렌토 옵션질 안하고 가격만 많이 안올랐다면... ? 싼타페가 공간부터 잘빠졌는데 가격대비 옵션도 괜찮아서 맞는선택임

 • 연동하
  연동하 개월 전 +2

  배터리 충전 상태가 어느정도일때 엔진이 빨리 개입하는지 궁금하네요. 많이 충전되었을때 50이상에서도 엔진개입이 안되었다해서요.

 • hoon9
  hoon9 개월 전 +3

  하이브리드 230~235마력에 어울리는차는 투싼 과 스포티지 인듯합니다... 가벼운 투싼과 스포티지에는 빠른느낌이 바로오는데 .. 확실히 무게가있다보니 어쩔수없나봐요
  가격도비싼데 급나눠야하지않나..

  • 난쟁이
   난쟁이 29 일 전 +1

   1.6 하브 투싼타는데요// 1.6하브가 쏘렌토, 싼타페에 들어간다? 개답답할듯요

  • 재궁
   재궁 20 일 전

   1.6터보는 준중형에서나 쓸만함
   그나마 전기모터가 잇어서 타는

 • 이쌍은
  이쌍은 개월 전 +1

  잘보고갑니다 앞으로도좋은영상부탁합니다 감사합니다 ^~^😊

 • 김동연
  김동연 개월 전 +5

  썸네일 분위기 대박이네요 ㅎㅎ 😮

 • 부자파파
  부자파파 개월 전 +1

  기아에서 가성비 진짜 좋게 만든차는 쏘렌토 같아요. 지금 MQ4 페리전 모델 타고 있지만 1열은 정말 세단이나 마찬가지 일 정도로 불편함을 못느끼겠어요.

 • 장재영
  장재영 개월 전 +2

  하브모델 시그니처-그래비티 둘중 보고 있습니다 선택이 참 쉽지 않아서요^^ 개인적으로 등급 모델 옵션 추천해주실수 있을까요?🥰😍

  • 김지영
   김지영 24 일 전

   전 2륜.시그니처. 풀욥션다넣엇어요.
   나파가죽땜에 ㅋ

  • 박맹
   박맹 15 일 전

   @김지영저랑 똑같네요 블랙으로 일시불로 질렀습니다

 • 상큼보이
  상큼보이 개월 전 +4

  멋있다. 싼타페는 무조건 아빠차같은데 쏘렌토는 연령층 다양할듯

 • 윤스타
  윤스타 25 일 전 +1

  허허 참나 사지도 않을 차 소개 영상을 정주행 하고 있네...ㅋㅋㅋ 매력 터지시넹

 • 이태석
  이태석 28 일 전

  영상 잘봤습니다!쏘렌토PE 하이브리드 시그니처트림으로 계약할려고 하는데 출고꺼지 1년을 더기다려야 한다네요~이게 뭐라고 한해를 기다려야 하는지 고민중입니다!

 • 정글정군
  정글정군 개월 전 +2

  집에 오는길에 신호대기 걸린 신형소렌토를 봤네요 벌써 풀려서 돌아다니더라구요~!

 • 수산노씨
  수산노씨 개월 전 +1

  항상 느끼는 거지만 하브가격차이 400만원을 왜 기름값이 그만큼 줄어드는지만 생각하는지 모르겠네요...
  중고가격이 다르기에 그 가격 차이도 계산해야죠.
  만약 하브가 가솔린보다 중고값이 200비싸다면 결국 가격차이는 200나는거와 같은겁니다.
  중고가격이 400차이난다면 같은 가격이라고 봐야겠죠.
  물론 1세대 하브가 아닌 지금 나오는 하브가 6년정도는 되야 어느정도 근사치가 나오겠지만 당장 이전모델 중고가격 정도는 비교해봐야 하지 않을까요?
  이걸 언급하는 유튜버가 단 한명도 없다는게 참 아쉽습니다.

  • 추하다김
   추하다김 개월 전 +4

   우리나라는 희안하게 자꾸 차를 팔 생각을 함
   그냥 400비싼걸 연비 세금으로 얻어낼수있냐 이것만따져지면 되지 갑자기 하브 큰 결함생겨서 중고값폭락하면 어쩔?? 중고값은 진짜 말그대로 주식같은거라서 그것까지 감안하면서 차 살필요는 없어보임 그 예로 작년에 디젤차값 똥값됐다가 다시 시세돌아옴

  • 수산노씨
   수산노씨 개월 전

   @추하다김 대부분의 사람들이 신차사서 폐차할때까지 타지는 않죠.
   그러니 중고가는 당연히 중요한거구요.
   중요한 결함터져도 가격떨어지는건 일시적인거고 리콜되서 고쳐지면 이상 없습니다.
   디젤차가격 떨어졌던거도 그렇고 결함도 그렇고 일시적인 하락은 있으나 지속되지는 않으며 그런 이유로 하이브리드와 가솔린의 가격차이가 좁혀질 이유는 없죠.
   그걸 걱정할거라면 사고나서 수리비 폭탄 맞을걸 걱정하는게 더 현실적일듯.
   심지어 디젤과 가솔린 가격차이가 하이브리드 가격차이와는 비교대상도 아니구요.
   과연 새차사서 폐차할때까지 타는 사람이 있는지 본인주변부터 한번 둘러보세요.

  • sc
   sc 개월 전 +1

   왜 가격차이를 400만원이라고 생각하시죠? 하브는 취득세 할인도 40만원 받습니다. 가솔린하고 하브 가격 차이 친환경 할인 받고 굳이 따지자면 240만원 수준입니다.
   자동차세에서도 이익을 보고 있고 1년 1만키로만 타도 2년이면 가솔린하고 가격이 같아 집니다.

  • 추하다김
   추하다김 개월 전

   @수산노씨 중고가는 중요한데 그걸 내다보고 구매하는것 자체가 어불성설이라고 말하는것입니다 보통 폐차할때까지 타지는 않지만 반대로 10년이상 타는분들도 많이늘어난건 사실이고 뭐 현기가 10년넘어도 다른 제조사보다는 많이받지만 신차살때처럼 400씩 더 비싸게 팔지않는경우도 있고 막상 하브 인식이 혹여나안좋아지면 시세하락하고 나중에는 디젤이 인기차종이 다시될수도 있고 미래는 아무도 모르죠 그렇기때문에 과거에 디젤 가솔린 비교할때 1년 2만기준으로 생각해서 많이들 계산하고 현재도 그렇죠 저도 10년 30만타고 넘어가는 입장인데 당시 디젤비싸게 주고샀지만 현실은 쏘알이나 쏘나타냐 중고값이 크게차이나지는않죠

  • 일론마스크
   일론마스크 28 일 전

   하브 오일증가 3년째 미해결
   가솔린 디젤 미션 ㅈ망 보증끝나면 사망😅
   걸르자

 • 슈가맘
  슈가맘 29 일 전 +1

  쏘렌토 앞테 진짜 멋지다!!!

 • istp
  istp 개월 전 +12

  우와 진짜 치명적이게 이쁘네.... 쏘렌토가

 • 임채송
  임채송 개월 전 +1

  인트로 부분 너무 좋은거 같아요~ 오늘도 아주~ 자아알 보고 갑니다^^

 • gmtm
  gmtm 개월 전 +12

  솔님 비피디님 쏘렌토 FL 시승기도 찍으셨군요 가을이라 더이상 솔님이 안녹겠어요^^

 • Sportage Camping, HAM Radio

  오르막길에서 힘이 딸리는지도 꼭 테스트해주세요

 • 리제임스
  리제임스 개월 전

  기아 의 쏘렌토에게 현다이 싼타페가 쨉이 될수가!!
  현다이 기술력은 아직 기아에게 못 미치지

 • 땡땡
  땡땡 27 일 전

  쏘렌토 그래비티 하이브리드 계약했는데^^ 빨리 나왔으면 좋겠네요 ~

 • 박성욱
  박성욱 개월 전 +1

  늦었지만 영상잘보고갑니다 차 너무이뻐요
  구형은 구형그랜드체로키 신형은 구형 캐딜락느낌 영상잘보고갑니다 즐거운 주말되세요

 • 전형섭
  전형섭 개월 전

  역시명불허 쏘렌토 잘나왔네 싼타페보다 낮아서안정감에서는 더앞서겠네요

 • 헨젤
  헨젤 개월 전 +3

  차리뷰 말고 솔님 패션 보러왔어요😂
  피디님 기사님 모자이크 부탁드려요~

 • Js Lee
  Js Lee 24 일 전

  하브와 전기차의 회생제동은 비교할 것이 아니죠!!!!

 • 김용문
  김용문 개월 전

  은근히 잼있어요.~~ 좋은정보 감사드려요.~^~^~~

 • T. Sony
  T. Sony 4 일 전

  솔님 싼타페보다 쏘렌토를 좋아하시는거 같음 ㅋㅋㅋ

 • 이준석
  이준석 29 일 전

  싼타페도 야간주행해주시면 안될까요??

 • 서한원
  서한원 개월 전

  쏘렌트도 앞부분이 신형 모닝처럼 가운데 부분도 라이트가 있었으면 좋겠네요??~~~

 • Premium Ktkt
  Premium Ktkt 27 일 전 +1

  싼타페 가솔린에, 21인치 휠과 쏘렌토 하브 18인치 휠을 승차감으로 비교하면.. ㅠㅠ 당연히 쏘렌토 하브에 18인치 휠이 좋죠... 싼타페 하브랑 비교해야 올바른 비교가 될 듯..

  • kick.Dealer
   kick.Dealer 24 일 전

   ㅋㅋㅋㅋㅋ맞습니다 옥의티죠

 • 무적경남
  무적경남 개월 전 +4

  쓰빌 멋있긴 하네… 풀옵션 할껄 ㅜㅜㅜㅜ

 • 석하니
  석하니 개월 전

  ㅎㅎ ...
  난! 솔님
  땜시 그냥 보고
  있습니다.
  두 분 혹시
  개그 출신?
  정보 너무 잘
  보고 있습니다^ ^

 • 이영일
  이영일 개월 전

  승차감이 트래버스보다 나은지 궁금 합니다

 • The Le
  The Le 25 일 전

  Sorento nên đa dạng da ghế thì hợp cho thị trường nhất là da màu nâu như satafe đời 2022va 2023

 • 김신근
  김신근 개월 전

  가솔린도 시승기 부탁드립니다.

 • 아테온 마니아
  아테온 마니아 개월 전

  (기아KN MQ4 F/L)더뉴쏘렌토 멋있다.

 • jeep Keun
  jeep Keun 29 일 전

  재미있게 봤어요. 😂

 • volvo
  volvo 개월 전

  질문, 연주행거리1만키로이하 출퇴근 왕복10키로라고 말하자 기아차판매직원이 하이브리드와 안맞는 주행거리라서 스포티지lpg가 좋을것같다는데, 좀더 구체적인 이유는 부족한것같은데 아시는분 설명좀해주세요... 비피디님이라도^^

  • 최커정
   최커정 개월 전 +1

   스포티지 승차감 별로에요

  • 치도
   치도 개월 전

   하이브리드의 이점중 하나가 연비이니 연비의 관점으로 보았을때 차값차이를 기름값 아끼는걸로 메꾸기가 어렵다는 말인거죠
   기름먹는 것 이외에도 하이브리드가 정숙성이나 출력면에서 더 좋으니 본인 취향껏 판단하시면 될 것 같아요

  • sy
   sy 개월 전

   기본적으로 하이브리드는 엔진과 모터 그리고 저용량의 배터리가 들어가므로 차값이 훨씬 비싸죠. 다만 연비가 좋기 때문에 그 차값 차이를 상쇄할 수 있으나 연 주행거리가 작은 분들은 그 기간이 당연히 길 수 밖에 없겠죠?

  • ㅋㅋㅋ
   ㅋㅋㅋ 개월 전

   저랑 비슷한 조건이신데 저한테는 그정도면 배터리충전도 별로 안될꺼라고 엔진가동비율이높을꺼라 하브효율 못뽑을꺼라고하던데 맞는말인지는모르겠어요 실제 차뽑은신분들 후기에도 딜러분과비슷하게말한 후기도봤었어요

  • ss gg
   ss gg 개월 전

   연 만오천 이상이고 10만키로 이상 타겠다면 하브
   주말에만 사용한다 가솔린

 • 홍 표
  홍 표 개월 전 +2

  좋아요!! 쏘랜토하브..역시네요^^

 • 김상우
  김상우 개월 전

  솔님 저희집 애들 입장에서 얘기해 주셔서 감사합니다
  11개월째 대기중인데 이번달엔 만날 수 있으려나..

 • 어이가
  어이가 22 일 전

  페리전 소렌토 전면등이 더이뻐서 개 밋밋했는데... 어 뭐지?? 이뻐..

 • 리제임스
  리제임스 개월 전 +2

  결론 싼타페:운전하기 힘든차, 2열이 불편한차
  쏘렌토:운전하기 편한차,2열이 편한차

 • volvo
  volvo 개월 전

  솔님텐션엔 겨울이 맞아요

 • 김진엽
  김진엽 개월 전 +2

  작년 10월 가솔린 계약했는데 다시 하브로 바꾸고 싶다 ㅠㅠ... 다시 첨부터 기다리기 시로ㅠㅠ...

  • 으낵
   으낵 개월 전 +1

   가솔린 좋아요 몰아보면 후회안하실듯

  • j
   j 개월 전 +1

   ㅡㅡ 연비 안따짐 가솔린이 개좋음

 • 캐리
  캐리 개월 전 +1

  영상에 운전기사님이 너무 많이
  나오네여ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ솔님만 보고싶어요😂

 • 봉이
  봉이 개월 전 +6

  쏘렌토 디젤이 더 좋다! 가격대비연비 굿!

  • 제갈공명
   제갈공명 개월 전 +2

   솔직히 디젤이 비교가 안되게 좋죠 ㅋㅋㅋ
   그냥 현대,기아 광고와 주변 분위기에 호구 당하는 거죠 ㅡ.ㅡ
   하이브리드 매커니즘에 대해서 조금의 이해라도 있으면 절대 현기 안사죠..
   연비 좋으라고 타는 하이브리드를
   발 컨트롤 하면서 타는게 차 입니까? ㅋㅋ
   도요타 처럼 막 타도 연비가 좋아야지.
   내 주변에 기아차 판매하는 사람들
   전부 디젤타고 다님 ㅋㅋ
   하이브리드는 도요타 아님 혼다 안사면
   그냥 바보임~

 • 민군채널 MINGOON

  김한용 대표님이 찍은 영상에는 60km 까지 모터로 간다고 하던데, 여기는 10km 이상부터 엔진이 켜진다고 하시는데.. 어떤게 맞는걸까요~?

  • 찰리영
   찰리영 개월 전

   전기가 모자르면 엔진이 빨리 개입하는거죠 뭐

  • 민123
   민123 개월 전

   내리막 아니면 60까지 절대 모터로만 못가구요 탄력받고나서 악셀링 조절하면 70이상도 모터만으로 가능한 상황이 있긴합니다

 • 길따라Straight
  길따라Straight 개월 전 +1

  Bpd 솔님 쏠렌또
  시승기 잘 봣으요😊😊

 • k2 jang
  k2 jang 개월 전

  밤에 멋있게 표현하셨네요.

 • 재과니~
  재과니~ 개월 전 +2

  솔님....아니 올라프 ⛄️ 님
  아주 예쁘십니다.
  강인한 체력과 미모의 비결은
  서울시의 미세먼지가 한몫을 하는군요

 • Nanana
  Nanana 28 일 전

  어라 우리집앞에서 찍으셧네 ㅋㅋㅋㅋㅋ
  비오는데 고생많으십니다 ㅎㅎ

 • 바다속마을
  바다속마을 개월 전

  올라프님 텐션장난아님

 • 오함마
  오함마 개월 전

  시승차 극한드라이빙 장진택기자가 합니다!ㅋㅋㅋㅋ

 • 호야무스
  호야무스 개월 전

  진짜 ~ 카니발 하브 사실거 아니시면, 쏘렝 하브 사세요 ~
  오늘 퇴근길 싼타페풀체 뒤태보고 경악을 금할수가 없었음요 ~ ㅎ
  이걸 어떻게 설명해야 하나?
  21세기 베스타? 암튼요 ~
  앞 옆 라인 잘 잡아놓고 - 일부러 뒤를
  아 팰리 풀체 생각한 디자인 인가요 ???

  • 리제임스
   리제임스 개월 전

   저는 싼타페 뒷태보고 토함요

 • j2h1971
  j2h1971 28 일 전

  갈대와 같은 솔라프님...언제는 싼타페가 좋다며요?ㅋ 난 싼타페 ❤

 • G.T Im
  G.T Im 17 일 전

  사이드 조이는거 있던데요.? 정확한 정보전달 부탁합니다.

 • guffhjjji
  guffhjjji 개월 전 +4

  연비15 부럽다

 • 최성현
  최성현 29 일 전

  *🎉🎉🎉애교가 넘치는 유트버 ...

 • 까꿍별하
  까꿍별하 개월 전 +3

  비교가 잘못된거 아닌가요?
  싼타페는 2.5가솔린이고
  하브는 바닥에 배터리도 있고 무게도 더 나가고 18인치에 비교가 잘못된거같습니다.
  동급으로 비교하셔야죠.
  싼타페 하브는 E-motion 드라이브도 들어가서 주행성능과 코너링과 방지턱등 가솔린과 다른 주행성능일텐데 자꾸 싼타페와 비교하는건 많이 아쉽습니다.
  같은 가솔린과 비교하던가
  쏘렌토의 성능만 얘기하셨어야 되지않나 싶네요.

  • Premium Ktkt
   Premium Ktkt 27 일 전

   저도 동일한 생각입니다.. MX5 싼타페 하브는 타보지도 못하셨으면서... 앞 뒤 다 짜르고 [싼타페 보다 쏘렌토 승차감이 낫다]라고 퉁쳐서 제목을 뽑은게 참 아쉽네요

 • 쩌리철
  쩌리철 개월 전

  영상 감사합니다. 근대 이제 번호판은 저렇게 나오나요?

 • 희망폭격기
  희망폭격기 27 일 전

  솔라프 누나는 평소에도 저 말투인가요 ㅋㅋㅋ

 • 동동삼촌
  동동삼촌 개월 전 +2

  장군감이네!

 • 은주 문
  은주 문 19 일 전

  저 차 관심없었는데 솔림 넘 재밌어서 찾아봐요 ㅋㅋ두분 부부에요?

 • 쩌리
  쩌리 개월 전

  네 감사합니다
  싼타페 홍보영상 잘봐씁니다 ㅋㅋ

 • 존맛탱구리
  존맛탱구리 개월 전 +3

  둘다 예약했는데.. 아무래도 뒷태때문에 쏘렌토로..ㅠ

  • 정대성
   정대성 개월 전

   그러세요
   산타페 빨리 받고 싶어요

 • laviedor
  laviedor 개월 전

  차는 신차죠 ㅋㅋ 싼타로 고고~

 • 아담이의 모든이야기

  기아가 요즘 출고가 엄청빠르더라고여 쏘렌토가 벌써돌아다닙니다

 • 단순
  단순 27 일 전

  쏘렌토가 완성형

 • 김중탱
  김중탱 개월 전 +2

  하이브리드 사고싶어도 너무오래걸려요 ㅠㅠ

 • 추하다김
  추하다김 개월 전 +2

  하 리뷰할때는 솔림 입 단속해야될듯!!!

 • 초보낚시
  초보낚시 26 일 전

  백치미~~좋아요 ㅎㅎ
  겁나 무식해보이는데
  매력있음

 • 우정
  우정 개월 전

  난 제네시스박자가 좋던데..

 • 윤주부
  윤주부 개월 전

  하남 미사인거같은데 올라프구경가구싶드아

 • 빨간망토죠르노

  조만간 suv도 디젤이 사라질듯하네요

 • LHG
  LHG 개월 전

  솔님보고 쏘랜토 보고 😊

 • 신구거인
  신구거인 개월 전

  리어콤비램프가 포드익스프러워콤비램프와 비숫한데 정알 멋대가리없는 램프지요

 • 서유석
  서유석 개월 전

  솔입은좋겠어요 좋은 차만 타고 다녀 하

 • 나.수 봉봉봉
  나.수 봉봉봉 개월 전

  솔님.비피디님 혹시 4륜차량 시승하신건가요.?

 • 뾰로롱
  뾰로롱 개월 전 +1

  친구가 쏘렌토 하브 출고 했는데 저보고 싼타페 하브 뽑으래요 ㅋㅋ

 • 신선아
  신선아 개월 전 +1

  연인사이라그런지 합(?)이 좋네요

 • 도쿄
  도쿄 29 일 전

  위장막 차량 제보도 받으시는지요? 인스타 메시지드렸는데 확인부탁합니다

 • real kim
  real kim 개월 전 +38

  차소개는 됐고 저 누나 말하는거 존나 재밌어서 보러옴

  • 앙까라강인
   앙까라강인 개월 전 +3

   ㅋㅋㅇㅈ

  • 차무식
   차무식 28 일 전 +1

   딴따페와 또덴토 비교영상 조와해주쇼서 저 진차 캄사드리코요

  • 만두🥟
   만두🥟 27 일 전

   ㅋㅋ인정

  • TJ N
   TJ N 19 일 전

   정답

 • 쭈이
  쭈이 개월 전 +2

  아파트 고층뷰와 차량 높아서 뒤뚱거리는게 어떻게 비슷한 예시라고 그걸 아쉽다고..텐션높게 즐겁게 하는건 좋은데 말도 안되는 소리는 좀 줄였음 합니다.

 • Brian Kim
  Brian Kim 개월 전 +1

  2009년식. NF소나타도 13km/L인데....ㅋ하브가. 15.7Km/L

  • Diony Sos
   Diony Sos 개월 전 +4

   길에서 할배운전 그만하고 NF 폐차좀 해라 ㅉㅉ

  • Brian Kim
   Brian Kim 29 일 전

   아직도 잘나감.. 펠리하브나오면 갈아탐

  • Diony Sos
   Diony Sos 29 일 전

   @Brian Kim 그런걸 우물안에 개구리라고 부르지

 • 불꽃남자
  불꽃남자 개월 전

  싼타. 페 뒷태는 절대 뇌이징이 안되네....어휴..

 • 산타는i
  산타는i 개월 전 +1

  차가얼만데 뒷좌석 그물수납
  진짜최악이다

 • 변복연
  변복연 개월 전 +1

  그래비틱 가솔린 5인승 가능하나요

 • 김실장
  김실장 개월 전 +1

  비싼차는 틀리내유~~~